„Witaj piesku! – Poradnik dla przyszłych opiekunów” – recenzja