Chemia Fizyczna: Laboratorium fizykochemiczne

JeremiaszP/ Czerwiec 10, 2017/ Książki/ 1 comments

fizykochemiczne okladka

Okładka książki

Chemia fizyczna: laboratorium fizykochemiczne to czwarty tom znanego i cenionego w środowisku akademickim podręcznika, którego pomysłodawcami byli profesorowie Krzysztof Pigoń i Zdzisław Róziewicz. Tomy I i II są najbardziej znane, omawiają termodynamikę fenomenologiczną, roztwory oraz teorię kwantów po podstawy spektroskopii. Tom III cyklu dotyczy obliczeń fizykochemicznych, natomiast omawiany w tej recenzji tom czwarty to istne kompendium dla każdego chemika – nie tylko fizykochemika. Tom czwarty jest pracą zbiorową pod redakcją naukową Ludwika Komorowskiego i Andrzeja Olszowskiego.

Chemia fizyczna: laboratorium fizykochemiczne jest pod każdym możliwym względem publikacją kompleksową i rzetelną. Na naszym rynku brakuje aktualnie książek, które analizują procedury pomiarów, przyrządów stosowanych w chemii fizycznej (i nie tylko). Z książki, jak wspomniałem, skorzystają nie tylko osoby zajmujące się chemią fizyczną, czy spektroskopią, ale i chemicy analityczni, chemicy zajmujący się syntezą (gdy zachodzi potrzeba zbadania właściwości otrzymanej substancji).

fizykochemiczne glass

W książce omówiono nawet podstawowe szkło laboratoryjne

Jaka jest struktura książki Chemia fizyczna: laboratorium fizykochemiczne? Pierwsza część książki omawia zarówno sprzęt używany w laboratorium fizykochemicznym wraz z urządzeniami pomocniczymi, jak i znajdziemy tutaj opisy dotyczące m.in. gazów stosowanych w laboratoriach po pompy próżniowe. Omówiona jest szeroko analiza błędów i niepewności pomiarów (rozdział czwarty), po rozdziały traktujące o podstawowych badaniach fizykochemicznych: od pomiaru temperatur, masy, własności elektrycznych, po pomiary pH. Dalej autorzy omawiają aparaturę specjalną taką jak chromatografy gazowe, cieczowe, spektrofotometry UV-VIS, spektroskopię w podczerwieni, oraz Ramanowską, po spektroskopię ESA/ ASA (z ICP).

fizykochemiczne dest

Destylacja? Oczywiście znalazła się- pomiary prężności pary są bardzo ważne w pomiarach fizykochemicznych

Druga część książki Chemia fizyczna: laboratorium fizykochemiczne to szeroko opisane eksperymenty fizykochemiczne. Ta część na pewno bardzo ucieszy zarówno pracowników naukowych, jak i studentów: mamy tutaj bowiem pewien wstęp teoretyczny na przykładzie ciepła zobojętniania. Wstęp zawiera wszystkie potrzebne wzory, następnie mamy opis doświadczenia, który omawia wykorzystany w eksperymencie sprzęt, substancje i procedurę wykonania pomiaru praktycznie krok po kroku. Co jest chyba najbardziej znamienite, autorzy pokazali też, w jaki sposób opracować dane dotyczące danego ćwiczenia. I tak odnośnie ciepła zobojętniania mamy tutaj opis przeprowadzonej analizy statystycznej wraz z przykładowym wykresem oraz wnioskami. Uważam, że jest to naprawdę strzał w dziesiątkę. Co jeszcze znajdziemy w tej części? Wymienię tylko część zagadnień:

-pomiary lepkości;
-pomiary pH i pehametria;
-wyznaczanie molowej przewodności granicznej (dla mocnego elektrolitu i soli trudno rozpuszczalnej);
-wyznaczanie stałej szybkości zmydlania estru;
-Analiza śladowa za pomocą ICP (Uwaga przyszli chemicy analitycy!);
-Analiza perfum metodą GC-MS;
-Badanie nieustrukturyzowanych widm bifenylu w roztworze za pomocą spektroskopii UV- VIS;
-Badanie struktur oscylacyjnych i rotacyjnych (IR);
-Wyznaczanie zawartości soli za pomocą interferometrii;

Oczywiście powyższe przykłady to nie wszystko. Warto jednak zaznaczyć, że Chemia fizyczna: laboratorium fizykochemiczne bardzo szeroko i szczegółowo omawia sposoby i zastosowanie poszczególnych metod w chemii fizycznej.

fizykochemiczne XPS

W książce omówiono nawet metodę XPS

Już na wstępie wspomniałem, że z tomu czwartego Chemia fizyczna: laboratorium fizykochemiczne skorzystają nie tylko fizykochemicy, ale również analityczni. Takie stwierdzenie zawarłem nie bez powodu: książka pod wieloma względami daje cały szereg przepisów dla analityków, jak i gdzie stosować poszczególne metody analizy instrumentalnej. Moim zdaniem książka ta kupiona przez studenta pierwszego roku, będzie mu służyć aż do końca studiów: tematyka omawiana w tej publikacji jest bardzo szeroka i poruszane są tu problemy pomiarów i analizy, z których korzysta cała chemia. W moim przekonaniu ten tom powinien również znaleźć się obligatoryjnie we wszystkich laboratoriach akredytowanych/ przemysłowych/ prywatnych.

Chemia fizyczna: laboratorium fizykochemiczne jest to książka bardzo dobra, która jest oprócz tego napisana w taki sposób, że po prostu przyjemnie się ją czyta. Polecam z czystym sumieniem, bowiem jest to rodzynek na naszym rynku książek akademickich, do tego rodzynek bardzo smaczny i strawny.

  • Aleksandra T

    Oj, to niestety nie jest książka dla mnie 😉
    A czy znasz już książkę „Zatrzymać dzień” i pojawi się również jej recenzja? 🙂